Om Polarstein

Polarstein utfører vedlikehold og servicearbeid på gravstein og gravsteder i Vesterålen

Bilde av skifthugger og arbeidsbilen hans

Polarstein er et steinservice-firma med verksted og servicebil i Vesterålen.

Vi jobber tett sammen med begravelsesbyråene i Vesterålen.

Vi ønsker å gi deg som kunde tjenester av høy kvalitet – tjenester som tåler Vesterålen sitt ustadige klima og variable forhold.

  • Vi er svært godt kjent med de lokale forholdene, og har lang erfaring med kirkegårdsarbeid.
  • For å oppnå best mulig kvalitet, utfører vi servicearbeidet på vårt verksted på Søberg i Bø. Vi henter inn gravsteinen på kirkegården og setter den på plass igjen når arbeidet er utført.
  • Vår lokalitet i Vesterålen, gjør at vi har kort leveringstid på våre tjenester, i forhold til andre skrifthuggere, som reiser over større distrikt.
  • Brødrene Strand Stenhuggeri AS er vår hovedleverandør av stein. Noen av begravelsesbyråene i Vesterålen har i tillegg andre steinleverandører. Felles for alle byråene, er at de forhandler stein med høy kvalitet, fra norske produsenter.
  • Vår lokale tilhørighet og nærhet til deg som kunde, er din sikreste garanti for at alt servicearbeid blir fagmessig utført, og at eventuell reklamasjon blir hurtig rettet opp.

Lokal tilhørighet og kvalitet gir fornøyde kunder.