Gravstein

Med varsomt og stødig håndverk gjør vi oppdragene våre, med ydmyk visshet om at vi er nært på noe som er viktig for deg. 

Polarstein kan utføre alt innen navnehugging, oppussing, sliping, flytting samt montering av utstyr til monumenter. Vi vedlikeholder gravsteiner og monumenter i hele Vesterålen. Gravmonument kan settes opp kort tid etter gravferden, avhengig av bestilling og forholdene på gravstedet. Ditt begravelsesbyrå gir råd om dette.

Ventetegn

Etter gravferden er det vanlig med oppsetting av ventetegn (kors eller andre symbol) i påvente av inskripsjon eller nytt gravmonument (gravstein/gravstøtte). Dette kan utføres av begravelsesbyrået.

Vi er opptatt av å tilby deg som kunde produkter av høy kvalitet som tåler vårt nordnorske klima.